Thursday, February 16, 2012

Death by Burpees

Death by burpees? Är det möjligt? Den mer eller mindre vedertagna definitionen av den här övningen verkar vara ungefär så här:

Each minute, on the minute, we will perform a number of burpees, one more than the minute before. Minute one is quite simple and easy- one burpee. Minute two, two burpees. So on, and so forth until you cannot complete your allotted amount of burpees in one minute.

 Dagens youtube-klipp drar övningen till det mest extrema, den perfekta uthållighetsövningen, 1609 meter burpees! Det handlar mindre om att göra snabba burpees, mer om att göra så många man bara klarar. Bara burpees i två-tre timmar! Helt sinnessjukt och måste naturligtvis provas så snart det är snöfritt och torrt.


No comments:

Post a Comment